Teamcoaching
Hoe kan het team beter samenwerken en synergie creëren? 
Hoe kan de communicatie tussen teamleden worden verbeterd?
Wat zijn de sterktes en zwaktes van het team? 
Hoe creëren we een gezonde werkcultuur? 
Welke veranderingen in het team zijn nodig om de doelen te bereiken?
Hoe geraken we als team terug in beweging? 
...
 

Vanuit het werkveld van Personal Coaching is mijn interesse gegroeid naar Teamcoaching. Door de talrijke conversaties van de voorbije jaren heb ik mogen vaststellen dat heel veel teams in velerlei valkuilen verstrikt zitten en dus in een ongewenste situatie blijven hangen. Sta even stil bij de complexiteit van één individu en plaats nu verschillende individuen in één team die moeten samenwerken. Plaats dit team in de context van een VUCA-maatschappij  (Volatility, uncertainty, complexity en ambiguity) en je krijgt een behoorlijke uitdaging!

Optimale samenwerking ontstaat binnen een gezonde bedrijfscultuur. Dat begint bij leiderschap, want alles valt of staat met leiderschap. Bij teamcoaching stellen we de vanzelfsprekendheden terug in vraag en openen we daardoor nieuwe leerkansen. Binnen een team is er altijd meer aan de hand dan wat we zien. We voelen intuïtief wel aan dat er iets (mis) is, maar de woorden ontbreken om de dynamiek te benoemen en veranderen. Bovendien onderschatten we onze eigen blinde vlekken. Daarom ga ik als procesbegeleider systemisch te werk vanuit de onderstroommaterie: het onzichtbare zichtbaar maken. Eens je zicht krijgt op deze verborgen dynamieken, ontstaat er vaak terug ruimte voor (h)erkenning en opent dit de weg voor eventuele veranderingsprocessen. Belangrijk om te weten is dat elke verborgen dynamiek van een groep een eigen logica en bedoeling heeft. Als je de onderstroom wilt veranderen, krijg je het beste resultaat als het hele team mee is in dit verhaal.

In mijn werkwijze leg ik de focus op vier elementen:

  • LEREN. Leren is de centrale pijler binnen teamcoaching: leren over jezelf (percepties, overtuigingen blinde vlekken, basisassumpties), leren over de interactie en communicatie binnen het team, leren over de team- of bedrijfscultuur, anders leren kijken, ...
  • Vertrouwen: Is er openheid en wederzijds vertrouwen? Wordt er voldoende gewaardeerd? Is er erkenning van elkaars kwaliteiten, emoties en behoeften? In welke mate is er ruimte voor kwetsbaarheid? Hoe zit het met de interdependentie? Wat zijn de collectieve overtuigingen rond conflict? Is er een open feedback-cultuur?
  • Verbinden: CIQ (Conversational Intelligence), communicatiepatronen, circulaire processen, toewijding van de teamleden. Hoe worden er afspraken gemaakt? Is er accountability rond de afspraken en acties? Wordt er resultaatgericht gewerkt of spelen er andere drijfveren?
  • Inspireren: Paradigma-shifts over leiderschap en samenwerken, paradoxaal kijken naar verschillende spanningsvelden, nieuwe perspectieven hanteren, ...


Mijn drijfveer als teamcoach is dat jouw team terug in beweging komt, in een opwaartse leerspiraal zit en energie krijgt om anders én beter samen te werken. De prestaties van jouw team zullen omhoog gaan wanneer er tijd en ruimte wordt gemaakt voor vertrouwen, verbinding en inspiratie. Dat zijn de pijlers waarmee ik werk. 

Ieder traject is werken op maat. Tijdens een gratis orïentatiegesprek luister ik naar de wensen en noden van het team. Er wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin het gewenste einddoel, de duurtijd en frequentie van de sessies. Simultaan wordt er een individueel traject opgestart met alle teamleden.